Zaloguj
Hasło
Przyjaciele
Regulamin
1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis ciekawe.bąbele.pl, należący do firmy Eurohost z siedzibą w Krakowie, Polska. Eurohost udostępnia swój Serwis Użytkownikowi odwiedzającemu stronę internetową www.ciekawe.bąbele.pl.

1.2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.


2. Prawa autorskie


2.1. Serwis ciekawe.bąbele.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały.

Użytkownicy Serwisu ciekawe.bąbele.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez zgody Eurohost jest zabronione.


2.2. Użytkownik umieszczając  ofertę strony oświadcza niniejszym iż nie łamie praw autorskich, np. nie są to kopie ofert osób trzecich.3. Korzystanie z Serwisu


3.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu oraz w celu umieszczenia oferty przez osobę do tego uprawioną. Użytkownik nie może posługiwać się danymi osobowymi innej osoby bez jej zgody.


3.2. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu. Wszelkie wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane z serwisu bez ostrzeżenia.


3.3. Każdy użytkownik może zgłosić stronę do katalogu ciekawe.bąbele.pl. Internauci zgłaszają do katalogu propozycje ofert, korzystając z formularza na stronie http://ciekawe.bąbele.pl/dodaj_strone


3.4. Oferta firmy podana przez Użytkownika zostaje poddana ocenie redaktora. Redaktor ocenia zarówno treść merytoryczną, jak i estetyczną.


3.5. Nie dodajemy do Katalogu Stron posiadających stron w budowie, niezawierających prawie żadnej treści lub nie posiadających strony internetowej.


3.6. Proponowana oferta/artykuł musi być prawidłowo i dokładnie opisana, słowa kluczowe należy oddzielić przecinkami i nie wolno ich powtarzać.

Opis strony musi dotyczyć tylko działalności firmy, nie wolno w opisie, słowach kluczowych, tytule podawać znaków specjalnych, danych kontaktowych, cen, sloganów reklamowych itp.

Opis strony nie może składać się ze zlepku słów kluczowych. Nie dodajemy stron bez opisu.


3.7. Katalog ciekawe.bąbele.pl zastrzega sobie prawo do akceptacji bądź odrzucenia ofert/artykułów zgłoszonych do katalogu.

Powodem odrzucenia może być niezgodność tematyki serwisu z kategorią katalogu, niezgodność z polskim prawem, nieosiągalność witryny w momencie moderacji, nieprawidłowy wpis itp.


3.8. Katalog ciekawe.bąbele.pl zastrzega sobie prawo do edycji Państwa opisu, słów kluczowych oraz tytułu oferty/artykułu w celu dostosowania wpisu do wymogów naszego katalogu. Edycja zgłoszenia może polegać na: poprawieniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, skróceniu ilości znaków w opisie, zmodyfikowaniu tytułu oferty, usunięciu zabronionych elementów tekstowych.


3.9. W katalogu ciekawe.bąbele.pl może znaleźć się jeden odnośnik do Twojej oferty w wybranej kategorii.

Prosimy więc o staranny dobór kategorii, ponieważ źle zlokalizowany wpis może być powodem usunięcia odnośnika przez redaktora.

Nie należy wysyłać zgłoszenia kilkakrotnie. Katalog jest moderowany codziennie (w dni robocze), a wpisy do niego są dodawane możliwie jak najszybciej.


3.10. Założenie konta na stronie www.ciekawe.bąbele.pl jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga mailową informacji o sprawach związanych z katalogiem.

Administrator Katalogu nie doda oferty/strony jeśli do jej dodania został użyty mail fikcyjny, nieistniejący lub nieprawidłowy.4. Zobowiązania Użytkownika


4.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów tego Regulaminu.


4.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


4.3. Użytkownik wykorzystywać Serwis w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu zostanie usunięty bez uprzedzenia. W uzasadnionych przypadkach może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.


4.4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację powyższego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zawartymi tu ustaleniami Użytkownik nie może dodać oferty do katalogu ciekawe.bąbele.pl.5. Brak gwarancji


5.1. Eurohost zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Eurohost nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad lub przerw.6. Ograniczenie odpowiedzialności


6.1 Eurohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.


6.2. Eurohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania Serwisu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.


7. Postanowienia końcowe


7.1. Eurohost zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7czerwca 2011 do odwołania.

Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na e-mail/telefon/adres podany na stronie.